Blog

Bisættelse, økonomi og regler

Bisættelse, økonomi og regler

Skal du tage afsked med en af dine kære og har den afdøde ikke nået at ytre sine ønsker om, hvordan en afsked skal fungere, vil du stå i en situation som mange andre efterladte, hvor du skal tage stilling til rigtig mange svære beslutninger. Derfor kan det være rigtig fint at kende til de muligheder der er og hvad det koster for både pengepungen.

De to muligheder for en afsked

Der findes 2 former for afsked når man ser praktisk på mulighederne. Den ene er bisættelse, mens den anden er begravelse. Ved en bisættelse bliver kisten brændt og asken samlet i en urne, hvor man ved en begravelse sænker kisten i jorden.

Når man skal se på hvad der økonomisk vil være lettest at håndtere, kan det være svært at gennemskue hvilken form for afsked der vil være den billigste. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke er alle bedemænd der har den samme måde at prissætte på og du bør derfor undersøge om der er taget højde for alt lige fra kiste til krematorie og kørsel, når den endelige pris oplyses.

Den billigste form for afsked er på længere sigt bisættelse

Noget mange tror er at den billigste form for afsked er en begravelse, fordi der hos bedemanden spares for netop krematorie og ekstra kørsel, men skal asken eller kisten i jorden, så vil der være forskel på den periode du forpligter dig til at betale for vedligehold af gravpladsen og her kan en begravelse bliver dyrere end en bisættelse.

Det er altså en bisættelse der er den billigste form for afsked du kan vælge, hvis du kigger på længere sigt. Hvis du ved at asken fra urnen skal spredes ud over bølgen blå eller på anden vis ikke skal have en fast gravplads, bliver det endda billigere igen at vælge bisættelse frem for en begravelse.